AL SERVEI DE LA NÀUTICA DES DE 1971

Organigrama de l'empresa

ORGANIGRAMA HELIMOTOR SA

DIRECCIÓ
Gerent
Forné Tomàs, Josep

 

RECANVIS

 

TALLER
Cap de Serveis
Osuna Ostos, Miquel

 

Tècnics
Aguilar Linares, Emilio
García Aro, Pablo Oscar
Perez Rodríguez, Antonio

 

COMERCIAL
Cap de vendes
Garriga Escudé, Enric

 

Delegada
Raya Sola, Carmen

 

ADMINISTRACIÓ
General
Llamas Dieguez, Francisco