AL SERVEI DE LA NÀUTICA DES DE 1971

Nota legal

Nota legal

D'acord amb el contingut de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, s'informa als usuaris dels següents punts:

1.- Les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels usuaris seran registrats en un fitxer automatitzat de dades propietat d'Helimotor S.A., havent estat adoptats els nivells de seguretat exigibles legalment.- Es pressuposa que els usuaris accepten les condicions establertes i presten els seu consentiment si cliquen el botó ´´Enviar´´ que apareix en els formularis que recullen les seves dades personals.-

2.- La finalitat de la recollida de les dades de caràcter personal es oferir nous productes i millorar la gestió i administració dels nostres serveis, per a adequar-los a les preferències reals dels usuaris.-

3.- Les dades contingudes en el fitxer seran utilitzades, única i exclusivament, per Helimotor S.A., sense que estigui prevista la seva cessió. Si per a algun servei concret fora previsible la cessió de les dades, es comunicaria expressament a l'usuari en el formulari corresponent conformement a la legalitat vigent.-

4.- En qualsevol cas,l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d'enviar la seva sol·licitud d'informació.-

5.- L'usuari té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la manera i l'abast previstos legalment. Per a l'exercici d'aquest dret, la persona interessada podrà dirigir-se a Helimotor S.A. mitjançant corre electrònic, dirigit a gerencia@helimotor.com, o comunicació escrita, dirigida a Helimotor S.A. Sector Aeroclub, 1 – 17487 – Empuriabrava – Castelló d'Empúries – Girona – Espanya.-

Al mateix temps, s'informa als usuaris que Helimotor S.A. es propietària de la pàgina web www.helimotor.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina així com del seus continguts i del nom de domini (helimotor.com).-La totalitat d'aquesta pàgina web: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.-

Helimotor S.A. no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en que aquestes pàgines poden incórrer. Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquestes pàgines web, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris.-

Helimotor S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquesta pàgina web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.-

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta pàgina web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit d'Helimotor S.A.-

Les informacions referides en la pàgina web s'han de considerar com merament exemplars i orientatives sense que en cap cas els productes que es mostren i detallen es puguin considerar com una oferta definitiva ja que alguns dels models fotografiats poden diferir lleugerament dels que es comercialitzin posteriorment.- Els preus indicats son vàlids excepte error tipogràfic.-

 

© Helimotor S.A.
NIF A-17017377 Reg.Merc. Girona Tomo 118 Libro 50 Sección 3ª Folio 170 Hoja 955 inscr. 1ª